Pakiety hostingowe i bezpieczeństwa – cennik

Przystępne, niezawodne i bezpieczne pakiety hostingowe

 • PODSTAWOWY

 • Obsługa błędów

  Do 2 godzin

 • Realizacja nowych zapotrzebowań

  Do 2 godzin

  Minimum 30 min na żądanie

 • Czas reakcji na wsparcie błędów

  w ciągu 24 godzin

  obejmuje święta państwowe i okresy świąteczne

 • Kopie zapasowe witryny

  Raz na miesiąc

 • Bezpieczne hostingowanie

 • Certyfikat SSL

  tak

  dodaje bezpieczną kłódkę do przeglądarki

 • ZAAWANSOWANY

 • Obsługa błędów

  Do 3 godzin

 • Realizacja nowych zapotrzebowań

  Do 3 godzin

  Minimum 30 min na żądanie

 • Czas reakcji na wsparcie błędów

  w ciągu 12 godzin

  obejmuje święta państwowe i okresy świąteczne

 • Kopie zapasowe witryny

  Raz na tydzień

 • Bezpieczne hostingowanie

 • Certyfikat SSL

  tak

  dodaje bezpieczną kłódkę do przeglądarki

 • PRO

 • Obsługa błędów

  Do 4 godzin

 • Realizacja nowych zapotrzebowań

  Do 4 godzin

  Minimum 30 min na żądanie

 • Czas reakcji na wsparcie błędów

  w ciągu 6 godzin

  obejmuje święta państwowe i okresy świąteczne

 • Kopie zapasowe witryny

  Raz dziennie

 • Bezpieczne hostingowanie

 • Certyfikat SSL

  tak

  dodaje bezpieczną kłódkę do przeglądarki